Fitness Hareketleri ile Daha Formda Bir Vücuda Sahip Olun

Sıradaki içerik:

Fitness Hareketleri ile Daha Formda Bir Vücuda Sahip Olun

e
sv

Nesne Tabanlı Programlama Nedir?

56 okunma — 29 Nisan 2023 12:54

Nesne tabanlı programlama (OOP), bilgisayar programlarının yazılım tasarımında kullanılan bir paradigmadır. OOP’de, programın ana unsurları olarak nesnelere odaklanılır ve her nesne, sınıflarda tanımlanan özellikleri ve davranışları içerir.

OOP’nin temel amacı, kodun tekrar kullanılabilirliğini arttırmak, karmaşık problemlere daha sistemli ve yapısal bir şekilde yaklaşmak ve kodun daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, OOP kavramlarına dayalı birçok programlama dili geliştirilmiştir.

OOP’nin temel özellikleri şunlardır:

 1. Encapsulation (Kapsülleme): Nesnenin veri ve davranışlarının sınırlarının belirlenmesi ve buna uygun şekilde erişimin kontrol edilmesi.
 2. Inheritance (Kalıtım): Bir sınıfın diğer bir sınıftan özelliklerini devralması ve bu özellikleri kendi özellikleri gibi kullanabilmesi.
 3. Polymorphism (Çok biçimlilik): Farklı sınıfların aynı isimle çağrılabilen farklı işlevlere sahip olabilmesi.
 4. Abstraction (Soyutlama): Karmaşık bir sorunu basitçe ifade etmek ve gereksiz detaylardan arındırmak.

OOP, birçok alanda yaygın olarak kullanılır, özellikle büyük ve karmaşık programların tasarımında tercih edilir. OOP, yazılım geliştiricilerine daha modüler, bakımı kolay ve yeniden kullanılabilir kod yazma imkanı sağlar.

Sınıfların Tasarımı Ve Oluşturulması

Sınıflar, nesne tabanlı programlama (OOP) paradigmalarının temel yapı taşıdır ve OOP’nin ana özelliklerinden biri olan encapsulation (kapsülleme) ilkesini gösterir. Sınıflar, bir nesnenin özelliklerini (verileri) ve davranışlarını (metotları) tanımlar.

Sınıf tasarımı, sınıfın özellikleri ve davranışlarına karar verilmesi için yapılan süreçtir. Tasarım aşamasında, sınıfın ihtiyaç duyduğu özellikler ve işlevler belirlenir. Ayrıca, her bir özellik ve işlevin veri türü, erişim düzeyi ve diğer gereksinimler gibi ayrıntıları da belirlenir.

Sınıf oluşturma aşamasında, sınıfın kodu yazılır ve bir nesne oluşturulabilir hale getirilir. Sınıfın kodunun doğru çalışması için, sınıfın kurucu metodu (constructor) ve yıkıcı metodu (destructor) gibi özel fonksiyonların da uygun şekilde tanımlanması gerekir.

Aşağıda, sınıf tasarımı ve oluşturulması için izlenebilecek adımlar verilmiştir:

 1. İhtiyaçlar belirlenir: İlk adım, sınıfın ne yapacağının ve hangi amaçla kullanılacağının belirlenmesidir.
 2. Sınıf özellikleri belirlenir: Sınıfın oluşturulması için ihtiyaç duyulan özellikler belirlenir. Örneğin, bir araba sınıfı için marka, model, renk, hız ve fiyat gibi özellikler belirlenebilir.
 3. Metotlar belirlenir: Sınıfın davranışlarını kontrol etmek için gerekli olan metotlar belirlenir. Örneğin, bir araba sınıfında ileri gitmek, durmak, hızlanmak ve yavaşlamak gibi metotlar belirlenebilir.
 4. Veri türleri belirlenir: Her özelliğin tutacağı veri tipi belirlenmelidir. Örneğin, bir arabanın hızı için integer (tam sayı) veri tipi kullanılabilir.
 5. Erişim düzeyleri belirlenir: Sınıf içindeki özelliklerin ve metotların erişim düzeyleri belirlenir. Özellikler ve metotlar public, private veya protected olarak tanımlanabilir.
 6. Constructor ve destructor fonksiyonları oluşturulur: Kurucu ve yıkıcı fonksiyonlar, sınıf nesnesi oluşturulduğunda ve yok edildiğinde çalışacak olan özel fonksiyonlardır.
 7. Kod yazılır: Tasarım aşaması tamamlandıktan sonra, sınıfın kodu yazılır ve test edilir.

Sınıf tasarımı ve oluşturulması, OOP’nin temel prensiplerinden biridir. Doğru tasarlanmış ve uygun şekilde oluşturulmuş sınıflar, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır ve programlama işlemini daha verimli hale getirir.

Kalıtım ve Polimorfizm Kavramları

Kalıtım ve polimorfizm, nesne tabanlı programlamanın (OOP) temel prensiplerindendir.

Kalıtım, bir sınıfın başka bir sınıftan özelliklerini miras almasıdır. Miras alınan özellikler, miras veren sınıf tarafından tanımlanır ve miras alan sınıf tarafından kullanılabilir hale getirilir. Kalıtım, kodun tekrar kullanılabilirliğini artırır ve aynı yapıya sahip birden fazla sınıf yazmak yerine, tek bir sınıf yazarak farklı sınıfların oluşturulmasını sağlar.

Örneğin, bütün hayvanların ortak özellikleri vardır ancak her hayvan türü için ayrı ayrı sınıf yazmak yerine, Hayvan sınıfı oluşturabiliriz ve bu sınıftan köpek, kedi, kuş gibi alt sınıflar oluşturabiliriz. Bu durumda, Hayvan sınıfındaki özellikler, alt sınıflar tarafından miras alınır ve gerektiği şekilde değiştirilebilir veya ek özellikler eklenebilir.

Polimorfizm ise, farklı sınıfların aynı isimle çağrılabilen farklı işlevlere sahip olabilmesidir. Polimorfizm, aynı işlemi yapmak için farklı yollar sunar ve kodun daha esnek olmasını sağlar.

Örneğin, Hayvan sınıfından türetilen farklı alt sınıflarda, aynı isimle çağrılabilen ama farklı özelliklere sahip metotlar tanımlayabiliriz. Örneğin, “sesCikar” metodunu Hayvan sınıfında tanımlayabiliriz ve alt sınıflarımızda bu metodun nasıl çalışacağına dair farklı uygulamalar yazabiliriz. Köpek alt sınıfında bu metodun havlama işlevi yapmasını sağlayabilirken, kedi alt sınıfında bu metodun miyavlamak olarak tanımlanması mümkündür.

Kalıtım ve polimorfizm, OOP’nin temel prensipleridir ve kodun yeniden kullanılabilirliğini artırırken, programın daha okunaklı ve anlaşılır olmasını sağlarlar.

Veri Gizlemesi ve Sınıf Arayüzleri

Veri gizlemesi, bir sınıfta tutulan verilerin doğru şekilde korunmasını sağlayan nesne tabanlı programlama (OOP) prensibidir. Bu prensibe göre, sınıfın dışındaki kullanıcıların doğrudan sınıfın özelliklerine erişmesi engellenir ve özelliklere sadece belirli metotlar aracılığıyla erişilebilir.

Veri gizlemesi, sınıfın iç yapısının saklanmasını sağladığı için kodun daha güvenli, düzenli ve bakımı kolay bir hale gelmesini sağlar. Ayrıca, sınıfın özellikleri değiştirildiğinde, bu değişiklikler diğer kodları etkilemez.

Sınıf arayüzleri ise, sınıfın dış dünyayla iletişim kurduğu noktaları temsil eder. Sınıf arayüzleri, bir sınıfın kullanımını tanımlayan ve bu sınıfın halka açık olan özelliklerinin, metodlarının, yapılandırıcısının ve yıkıcısının listesini içeren bir sözleşmedir.

Sınıf arayüzleri, kodun daha modüler hale getirilmesini sağlar ve sınıfın iç yapısını saklamasına rağmen, sınıfın kullanımını daha iyi tanımlar. Örneğin, bir sınıfın sadece belirli bir metodu halka açık olabilir ve bu sayede diğer programcıların bu sınıfın metotlarını yanlış kullanmasının önüne geçilebilir.

Veri gizlemesi ve sınıf arayüzleri, OOP’deki birçok prensibin temelini oluştururlar. Bu prensipler, kodun daha düzenli, okunaklı ve bakımı kolay hale gelmesini sağlarlar.

Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım

Nesne Yönelimli Analiz ve Tasarım (OOAD), bir yazılım projesinin analiz ve tasarım süreçlerinde nesne tabanlı programlama (OOP) prensiplerini uygular. OOAD, bir projenin ihtiyaçlarını doğru şekilde anlamak, gereksinimleri belirlemek, sistem tasarlamak ve sonuçta yazılımı geliştirmek için kullanılır.

OOAD, öncelikle sistemin gereksinimlerini belirlemek için analiz aşamasını içerir. Bu aşamada, müşteriler ile etkileşim halinde olunarak, sistemin nasıl çalışması gerektiği belirlenir. Bu aşama sonucunda, sistem gereksinimleri belgelenir ve analiz modelleri oluşturulur.

Daha sonra, gereksinimlerin tasarımı için tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamada, analiz modeline dayalı olarak, sistem tasarımı yapılır. Tasarım modelleri oluşturulur ve sınıflar, arayüzler, ilişkiler ve verilerin düzenlenmesi gibi detaylar belirlenir.

Son olarak, kodlama aşamasına geçilir ve tasarım modellerine uygun şekilde kod yazılır. Bu aşamada, sınıflar, metotlar ve özellikler oluşturulur ve birbirleriyle ilişkilendirilir.

OOAD, kodun daha modüler ve bakımı kolay olmasını sağlar ve programcıların gereksinimleri ve tasarım detaylarını daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Analiz modeli ve tasarım modeli kullanarak, yazılım projelerinin daha sistemli, yapısal ve yönetilebilir olması sağlanır.

OOAD’de, sınıfların özellikleri ve davranışları tanımlanır, arayüzler belirlenir ve karmaşık problemlere bölünerek çözülür. Bu sayede, yazılımın daha az hata ile çalışması ve yeniden kullanılabilir olması sağlanır.

Nesneler Arası İlişkilerin Yönetimi

Nesne yönelimli programlama (OOP) prensipleri, nesneler arasındaki ilişkilerin yönetilmesine büyük önem verir. Bu ilişkiler, sınıfların birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu belirler ve kodun daha düzenli, okunaklı ve bakımı kolay hale gelmesini sağlar.

Nesneler arası ilişkilerin yönetimi, aşağıdaki prensiplere dayanır:

 1. Aggregation: Bir nesnenin diğer nesneleri içermesi durumudur. Örneğin, bir Araba nesnesinin içerisinde Motor nesnesi bulunabilir. Bu durumda Araba nesnesi, Motor nesnesi için bir “container” görevi görür.
 2. Composition: Bir nesnenin başka bir nesnenin parçası olduğu durumdur. Örneğin, bir Bilgisayar nesnesi içerisinde Klavye, Fare ve Monitör nesneleri bulunabilir. Bu nesneler, Bilgisayar nesnesinin birer parçasıdır ve Bilgisayar nesnesi yok edildiğinde onlar da yok olur.
 3. Inheritance: Bir sınıfın diğer bir sınıftan özelliklerini miras alması durumudur. Bu durumda, miras alan sınıf, miras veren sınıfın davranışlarını kullanabilir veya değiştirebilir.
 4. Polymorphism: Farklı sınıfların aynı isimle çağrılabilen farklı işlevlere sahip olabilmesidir. Bu durum, kodun daha esnek olmasını sağlar ve aynı işlemi yapmak için farklı yollar sunar.

Nesneler arası ilişkilerin yönetimi, sınıflar arasındaki etkileşimleri belirler ve kodun daha doğru, düzenli ve okunaklı olmasını sağlar. Bu prensipler, OOP’deki birçok prensibin temelini oluştururlar ve doğru uygulandıklarında, yazılımın daha yapısal, modüler ve yeniden kullanılabilir hale gelmesine yardımcı olurlar.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli