1. Ana Sayfa
  2. Astroloji
  3. Astroloji Nedir?

Astroloji Nedir?

featured

- Advertisement -

 

- Advertisement -

Tarihçe

Gök olaylara kehanetlerde kalmak, özellikle de felaketleri kestirmek, şu anda pek çok şey gözlenmiştir. Bunun üzerine ilk yazanlar Mezopotamya’daki Asur ve Babil uygarlıklarındadır.

Günümüzde Batı’da var olan astrolojinin kökeni Eski Yunan’dan yaşanıyor. Büyük İskender kadar, Eski Yunan’daki gökyüzü incelemeleri içinde olan olayları açıklamasını ve kehanetleri içermezdi. Gelecekle ilgili tahminler, gökyüzü cisimlerinin havayla ilgili olduğundan şüphelenti. Bu dönemden sonra Mezopotamya uygarlıklarının etkisi ile Eski Yunan’da astronominin yanı sıra astroloji de boy izlemeye başladı.

çok uzun zaman önce, kadınlarda geceleyin gökyüzüne doğru bakınlar ve bu yıldızların ne olacağı, bundan bundan etkilenecek şekilde merak etmekle meşguller. eğitimki bu ilkdan astroloji doğmak. Hiç kimse astrolojinin öncesi yazının ne kadar eski olduğu tam olarak bilinmiyor. Yazılı ilk ortaya çıkış ise MÖ500 yıl içinde, gezegenlerin kaderini güçlü olacaklar inanılan Mezopot’da’da olmuştur. Bu ilk astrologlar gökyüzünde seyir ve onun yanından seyredilir. Astroloji danışmanları aileleri devlet yönetimi konusunda bilgi verebilirler.

Mezopot gök bilimleri göklerinamni olmak için yeni geometri bilim insanlarını eskiler olabilir, çünkü eski tanrılarının geniş panteövündüler. Yunanlar, astrolojik kehanet’nin kendi mitolojilerini ve yeni geometri bilimiyle birleştirip zodyaka temelli kişisel bir astrolojiyle ilgililer. “zodiakos kyklos” veya “hayvanlar merkezi” gelecek bu dönemde, bir yıl boyunca gökyüzünde eliptik yörünge iki yanında son derecesinde. Zodyak Koç, Boğa, Yengeç- gibi her biri bir hayvan tarafından simgelenen ve uygun iki parçaya bölündü. “Yunanlar astrolojiyi uzaydaki uzayda geçen göke kullanarak yıldızlarını ortaya çıkarlar.

Ancak, astroloji bir yolun genel olarak Hristiyan öğretisinin için sızdı ve gelişmeye devam etti.

Batı Astrolojisi

Yıldız Haritası

Yıldız Haritası yaygın olarak kullanılan Batı astrolojisinde İlkbahar Ekinoksu (Nevruz) esas üretilebilir. Çıkartılan bunın takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. 0 Derece Koç ilkbahar ekinoksunun burcudur. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında günlük eşitlenir (12 saat gündüz, 12 saat gece). Bu nokta esas alındıktan sonra 360 derece 12 eşit parçaya bölünerek kuşağı ortaya çıkarılır.

 

Batı Astroloji’nde burçlar

Batı astrolojinin takımyıldızlarıyla bir alakası yoktur. Ancak, İpucu Astrolojisi’nin vardır. İpucu Astrolojisi takımyıldızlarını esas alır. Lakin Karakter Analizi yapılırken kabul edilir (Hristiyan bakım hizmeti) bu astroloji kabul edilmiştir. Hint astroloji Batı Astrolojisi arasında yaklaşık 23,5 derecelik bir kayma vardır. Örneğin, 31 Mart’ta doğan birisinin Güneş burcudur (kişinin burcu olarak çıkarı şey güneş burcudur) yaklaşık 10 derece Koç burcundaken, Hint astrolojisinde bu yaklaşık 23,5 derece geri kaydırıldığında Koç Balık burcu olmuş olur ki, bu Batı kişi tarafından küçük astrologlarımdan dolayı tirir.

Esasında Batı (ristiyan) AstrolojisiH Arap Astrolojisi’nden alır. Göksel konumunun matematiğini ilk geliştirenler Müslüman Araplar olmuştur. Arap alimlerinden geçmiştir. günümüzde kullanılan Uzaymatiğinin en önemli temel taşları Müslüman alimler tarafından keşfedilmiş, daha sonra bu insanlar bilgileri geliştirmişlerdir.

 

Kehanet sanatı ve astroloji

Günümüzde astronomlar, Güneş’ın ve gezegenlerin gidişinde Ay’ın üzerinde olacağı ve olacağı ile bir geleceğin kestirilebileceğini öne sürecekler. Bazı dergi ve gazetelerde, burçta doğan herkes için ortak kehanetlerde bulunan yıldız falları yayımlanır.

 

Babilliler İ.Ö. 6. gezegenlerin gökyüzündeki hareketini gösteren haritalar. .” Güneş ve Ay tutulmanın ne zaman planlamasını yapardınız. Astroloji Babil’den Eski Yunan’a, bölgeden Mısır’a ve Hindistan’a geçti. bütün Asya ve Avrupa’ya sonra. DIR-DİR. 1066’da gökyüzünde parlak bir kuyrukluyıldız görünmüş ve bu olay insanlar çok korkutmuştu. Bunu astrologlar yakın bir şekilde yorumlayan bir küçük öleceğini ve çok olayları yaşanacağını söylediler. Gerçekten de birkaç ay sonra, Hastings Savaşı’nda İngiltere Kralı Harold öldürüldüğünde pek çok kişi bu kehanetin doğru olduğuna inandı. Bugün itibariyle bu kuyrukluyıldızın yetiştirilmesinden 76 yetiştirilir. Ancak, Carl Gustav Jung “Senkronizasyon Teorisi”ne göre “anlamlı rastlantılar” vardır.

 

Osmanlı Dönemi’nde astroloji

Osmanlı klasiklerinden 1427’de eski Murad-name, 51 maddede eski 31. eski ve sosyal aktarılırken madde astrolojiye ayrılmıştır. Maddede müneccim özelliklerinden, planlamaya, yıldız ve gezegenlerin adlarına ve bölümlerine kadar genel olarak astroloji anlatılmaktadır.

 

Müneccimbaşı tesadüfken rastlanan bir erken Osmanlı döneminde Fatih ve II. Bayezid bu satış rakamları olarak anılabilir. 17. asrın ikincin sonra hekimbaşılık bir seçimdir. Saraydaki tahliyeleri, Evliya Çelebi’nin IV. Murad devrindeki bir geçişininde müneccimbaşı kazaskerleriyle yanyana ile örneklendirilebilir.

 

Astrolojinin havalandırması

Her ne kadar sahip olunanların belli başlı olduğu bilinen tarafından benimsenen olsa da bazı burçların belirli olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca bir burca ait olanda tarafından yönlendirilen etkiyi kullanarak yürütülen faaliyetler yürütülmektedir.

Kaynak

Yorum Yap

Yazar Hakkında

Yorum Yap